نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

عملکرد چشم

شناسایی سلامتی بدن با عملکرد چشم


عملکرد چشم ها می تواند سرنخ هایی از وضعیت سلامتی بدن را در اختیار ما بگذارد،نشانه هایی که می توانند زنگ هشداری درباره بیماری های جدی باشند.
سلامت شنوایی

5 نباید بزرگ برای حفظ سلامت شنوایی


سلامت شنوایی رابطه مستقیم با سلامت گوش دارد ، برخی باید و نباید ها برای این منظور بایستی رعایت شوند تا دچار مشکل شنوایی در سنین جوانی و میانسالی نشویم.