پرنده هوایی

جزئیات شلیک گلوله امروز به شی مشکوک در آسمان تهران


پرنده هوایی که در اطراف خیابان کارگر در حال پرواز و فیلمبرداری هوایی از مناطق ممنوعه تهران بود توسط پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفت. پرنده مشکوک شناسایی شد که یک هلی شات متعلق به گروه مستندساز بوده است.
مسکن مهر

آغاز تحویل مسکن مهر در فاز 8 پردیس


در حالی برخی پیمانکاران از امضای قرارداد 5 برگی مسکن مهر فاز 8 شهر جدید پردیس به دلیل نارضایتی از قیمت ها خودداری می کنند که تحویل واحدهای تکمیل شده این فاز آغاز شد.