دیگران چه می خوانند..؟
جرج کلونی

همسر جرج کلونی دوقلو باردار است


جرج کلونی هنرپیشه معروف هالیوودی و همسرش امل علم الدین در انتظار تولد اولین فرزندشان هستند, آن ها به زودی صاحب یک دوقلو میشوند.