نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

خلط گلو

آیا خلط گلو شما را اذیت می کند؟


عوامل التهابی مانند سرماخوردگی،آنفلوآنزا،سینوزیت و آلرژیک، تغییرات بیش از حد آب و هوای سرد یا خشک، برخی علل ایجاد خلط گلو است.
بیماری التهابی لگن

آشنایی با بیماری التهابی لگن در زنان


بیماری التهابی لگن یک حالت التهابی در حفره لگن را میگویند که قسمت فوقانی دستگاه تناسلی را گرفتار می کند و عمدتا با عفونت لوله های رحمی مشخص می شود که ممکن است تخمدانها را نیز گرفتار کند.