دیگران چه می خوانند..؟
مهناز افشار

آیا مهناز افشار سکته کرده؟


مهناز افشار بازیگر سینما به دلیل اسپاسم عضلانی در بیمارستان طالقانی تهران بستری شده بود که خوشبختانه از بیمارستان مرخص شد.