برو به :
نمناک سرگرمی

جک و لطیفه

ازدواج به سبک ایرانی 2012 + عکس!!!

ازدواج به سبک ایرانی 2012 + عکس!!!


محققان بعداز مطالعات فراوان بر روی یک گروه میلیونی از دختران ایرانی که در آن رابطه ی بین سن و معیار ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است دریافتند: