برو به :
نمناک سرگرمی

جک و لطیفه

گیوه

بد یا خوب


بچه دار شدن بی فایده است چون یا خوب از آب در میاد که از دست بقیه عذاب میکشه یا بد از آب در میاد که بقیه از دستش عذاب میکشن.
ازدواج به سبک ایرانی 2012 + عکس!!!

ازدواج به سبک ایرانی 2012 + عکس!!!


محققان بعداز مطالعات فراوان بر روی یک گروه میلیونی از دختران ایرانی که در آن رابطه ی بین سن و معیار ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است دریافتند: