دیگران چه می خوانند..؟
نمناک سرگرمی

جک و لطیفه

زن ذلیلان عالم

زن ذلیلان عالم


الهی به مردان در خانه ات به آن زن ذلیلان فرزانه ات به آنانکه با امر روحی فداک نشینند و سبزی نمایند پاک به آنانکه از بیخ و بن زی ذیند شب و روز با امر زن می زیند
رانندگی

رانندگی ایده آل !!! - طنز


به هنگام رانندگی رفتارهایی از ما سر میزند که اگر به اینگونه رفتارها فکر کنیم برای خودش پر از طنز و نکته های خنده دار است. دستــتو بیـــرون ببـــــــــــر از پنجـــــره، هر چقد آشغال داری شـــــوت کن بره ...
گیوه

بد یا خوب


بچه دار شدن بی فایده است چون یا خوب از آب در میاد که از دست بقیه عذاب میکشه یا بد از آب در میاد که بقیه از دستش عذاب میکشن.
ازدواج به سبک ایرانی 2012 + عکس!!!

ازدواج به سبک ایرانی 2012 + عکس!!!


محققان بعداز مطالعات فراوان بر روی یک گروه میلیونی از دختران ایرانی که در آن رابطه ی بین سن و معیار ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است دریافتند: