کوروش تهامی

دلایل کوروش تهامی برای پدر نشدن


کوروش تهامی بازیگر فیلم رگ خواب ضمن تبریک روز پدر, گفت با توجه به به شرایط سخت و وظایف سنگین پدران ترجیه میدم به پدر شدن فکر نکنم.