نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

پشه

راه خلاص شدن از دست پشه ها در طبیعت


یکی از معمولی ترین آسیب های حضور در طبیعت، گزیدگی توسط حشرات، به خصوص انواع پشه است. در این مطلب راهکارهایی برای محافظت از خود و همراهانتان در طول گردش و اقامت در طبیعت آمده است.
دستشویی

جمع آوری دستشویی های معمولی


رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با اشاره به اینکه استفاده از دستشویی های ایرانی بیشترین فشار را به زانوها وارد می کند، پیشنهاد کرد تا کاسه دستشویی های معمولی در کشور جمع شود.
پای بیقرار

پای بیقرارت را سریع آرام کن و بخواب !


درست زمانی که می خواهید به خواب بروید گزگز و خارش شروع می شود ، فشارهای عذاب آور داخل پاهایتان را می گویم که می توانید با یک نسخه عجیب اما موثر پای بیقرار را درمان کنید.
سرگیجه

گوشتان علت سرگیجه شماست !


یکی از علتهای سرگیجه واقعی، بیماریهای گوش داخلی است.اگر بخش تعادلی گوش دچار بیماری شود، سرگیجه و عدم تعادل ایجاد می گردد.