نمناک سرگرمی

گوناگون

معمای سن مادربزرگ

معمای جالب سن مادربزرگ


در این معمای جالب و پیچیده مادربزرگ باید سن وی را بر حسب فرزندانی که به دنیا اورده است محاسبه کنید.
دختر معلول

زندگی دختر جوان داخل یک تشت + تصاویر


مادر دختر جوان که زندگی اش در یک تشت خلاصه شده است می گوید : وقتی به دنیا آمد هیچ مشکلی نداشت تا اینکه در 6 ماهگی یکدفعه رشد دست و پایش متوقف شد و در همان حالت باقی ماند.