قاتل آدمخوار

قاتل آدمخوار گوشت صورت مقتول را خورد + تصاویر


پسر 19 ساله پس از قتل هولناک زن و مردی خارج از خانه شان شروع به کندن و خوردن گوشت صورت مقتول کرد. قاتل آدمخوار هنگام بازداشت مدام فریاد می زد و سعی می کرد آثار گوشت انسان را از دهانش پاک کند.
داماد مادرزن

جنایت داماد برای ساکت کردن مادر زن


داماد به بهانه بیماری همسرش مادرزن را به سمت خانه اش برد اما دیگر خبری از زن میانسال نشد . شکایت و تحقیقات پرده از اتهامات دیگر مرد جوان برداشت.