نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

دردهای خطرناک

این دردهای خطرناک نشانه های مرگ هستند!


گاهی دردهای کوچک و یا بزرگی در بدنمان رخ می دهد اما به خیالمان با یک مسکن و یک سری درمان های تجربی بهبود می یابند ولی شاید این دردها خطرناک تر از آنچه که شما تصور می کنید باشند.
گردن درد

علت گردن درد و درمان آن


گردن درد یکی از دردهای آزاد دهنده است که برای درمان و پیشگیری از آن راههای مختلفی وجود دارد.
سرطان

خطر مرگ نوجوانان به علت سرطان


سرطان به رشد غیرطبیعی سلول های بدن گفته می شود به عبارت دیگر، هر عامل داخلی و خارجی که مکانیسم طبیعی اعضای بدن را بهم بزند سبب می گردد تا رشد آن عضو نامنظم شده و سبب بروز سرطان گردد.