قتل

اعتراف به قتل پس از 10 ماه فرار


مرد جوان که مدعی است از مزاحمت های یک مرد برای همسرش خشمگین شده بود در جریان یک درگیری خیابانی او را به قتل رساند و بعداز 10 ماه فرار سرانجام خود را به پلیس معرفی کرد.
عروسی خونین

شاباش خونین جشن عروسی در مشهد


شب عروسی همه چیز محیا بود اما هنگام رقص و پایکوبی وقتی پدر داماد برای دادن شاباش آمده بود عروسی تبدیل به صحنه خونین شد.