قاتل آدمخوار

قاتل آدمخوار گوشت صورت مقتول را خورد + تصاویر


پسر 19 ساله پس از قتل هولناک زن و مردی خارج از خانه شان شروع به کندن و خوردن گوشت صورت مقتول کرد. قاتل آدمخوار هنگام بازداشت مدام فریاد می زد و سعی می کرد آثار گوشت انسان را از دهانش پاک کند.
داماد مادرزن

جنایت داماد برای ساکت کردن مادر زن


داماد به بهانه بیماری همسرش مادرزن را به سمت خانه اش برد اما دیگر خبری از زن میانسال نشد . شکایت و تحقیقات پرده از اتهامات دیگر مرد جوان برداشت.
سگ وحشی

مرگ کیانا 5 ساله با دندان های سگ وحشی پدرش


پدر خانواده به تازگی سگ وحشی خریداری کرده بود ، این سگ که به دلیل تازه وارد بودنش اعضای خانواده را نمی شناخت به "کیانا "دختر بچه 5 ساله صاحبش حمله کرد و جان او را گرفت.