مهناز افشار

آیا مهناز افشار سکته کرده؟


مهناز افشار بازیگر سینما به دلیل اسپاسم عضلانی در بیمارستان طالقانی تهران بستری شده بود که خوشبختانه از بیمارستان مرخص شد.