برو به :
عباس کیارستمی

آخرین وضعیت جسمانی عباس کیارستمی


وزیر بهداشت بعد از ملاقات با عباس کیارستمی کارگردان به نام کشورمان که به دلیل مشکل گوارشی در بیمارستان بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود از وضعیت بهبودی وی گفت.