دیگران چه می خوانند..؟
مهدی ماهانی

توجه زیاد مهدی ماهانی به هیکلش


مهدی ماهانی بازیگر 32 ساله کشورمان که میگوید به ورزش علاقه زیادی دارد و خیلی به ورزش تاکید میکند و اندامش برایش اهمیت دارد.
داوود رشیدی

پیامهای تسلیت در پی درگذشت داوود رشیدی


پس از درگذشت داوود رشیدی بازیگر پیشکسوت کشورمان بسیاری از هنرمندان برای تسلیت به خانه این هنرمند فقید رفتند و عده ای هم از طریق اینستاگرام این داغ بزرگ را به خانواده وی تسلیت گفتند.