برو به :
بازیگر سینما

مادر و دخترهای بازیگر سینمای ایران


منیژه حکمت ، فرشته طائرپور و رخشان بنی اعتماد از جمله سینماگرانی هستند که فرزاندانشان به عنوان بازیگر در سینما مشغول به کار هستند، در ادامه با برخی از این بازیگران آشنا میشوید.