سوسن پرور

سوسن پرور وصیت کرد !


سوسن پرور بازیگر مشهور طنز کشورمان طی اقدامی عجیب در یک مصاحبه وصیت خود را برای مخاطبان به صورت شفاهی بازگو کرد .
صبا راد

صبا راد ممنوع التصویر شد ؟


صبا راد بعد از جدایی از همسرش مرتضی علی آبادی دیگر در برنامه به خانه برمیگردیم دیده نشد, آیا او ممنوع التصویر شده است؟
افسانه چهره آزاد

نام اصلی افسانه چهره آزاد چیست ؟


افسانه چهره آزاد با نام اصلی افسانه نعمت ناصر یکی از بازیگران سینمای ایران و نوه رقیه چهره آزاد بازیگر و همسر شاهرخ فروتنیان است.