جناب خان

سرنوشت جناب خان چه شد؟


جناب خان بعد از برنامه خندوانه به سرنوشت تلخی دچار شده است , نخستین استفاده از این عروسک بعد از خندوانه در تبلیغات اتوبوسی است.