خودکشی زن و شوهر

خودکشی زن و شوهر جوان بعد از قتل 3 فرزندشان


زن و شوهر جوان 3 فرزندشان را به ضورب گلوله به قتل رساندند و سپس دست به خودکشی زدند. مادر خانواده قبل از مرگ از مشکلات متعدد آنها به دلیل بیماری فرزند کوچکشان خبر داده بود.