افسردگی مغز

افسردگی کجای مغز خانه می کند؟


افسردگی مغز را تحت تاثیر خود قرار می دهد و دراین مسئله هیچ شکی نیست اما سوال بسیاری این است که کجای مغز افسردگی می گیرد؟
افسردگی زنان

علایم و روش های درمان افسردگی زنان


زنان به دلیل شرایط ویژه روحی و سبک زندگی خاص، بیش از مردان در مقابل ابتلا به افسردگی آسیب پذیر هستند. ابتلای زنان به افسردگی از دیگر سو افراد دیگر در خانواده را نیز درگیر می کند و لذا توجه به این بخش از مبتلایان به افسردگی حائز اهمیت ویژه است.
حرف زدن در خواب

چرا برخی افراد در خواب حرف می زنند؟


حرف زدن در خواب پدیده ای جالبی است که حتما در میان اطرافیان شما افرادی هستند که این اتفاق را در آنها مشاهده کرده باشید.اما در خصوص علت آن شاید اطلاع زیادی نداشته و نمی دانید دلیل علمی و منطقی این پدیده به واقع چیست؟!
افسردگی

تاثیر افسردگی مادر بر کودک


افسردگی مادر بر رابطه وی با فرزندانش اثرگذار است و مادران افسرده حالات منفی بیشتری دارند و تعاملات مثبت کمتری با فرزندشان برقرار می کنند .
رنگ های طبیعی

با رنگ های طبیعی به جنگ بیماری ها بروید


با وجودی که افراد مختلف به دلیل ترجیحات شخصی و تجربیات متفاوت ممکن است واکنش های متفاوتی به رنگ ها نشان دهند امّا مطالعات نشان داده اند که رنگ ها برای اکثریت افراد معانی خاصی را تداعی می کنند.
تفکرات مثبت و منفی

تست تفکرات مثبت و منفی هنگام حضور در جمع


موفق ترین انسانها کسانی هستند که توانسته اند در ذهن خودتفکرات مثبت داشته باشند: آنان که می پندارند «قادر نیستند» در واقع مثبت نگری را کنار گذاشته و در جنبه های منفی وقایع تمرکز کرده اند.
خوشبینی

خوشبینی تنها راه مبارزه با بدبینی هست؟


رویدادهای تلخ و بدی که در زندگی برای افراد بدبین پیش می آید، همان رویدادهایی است که برای افراد خوشبین اتفاق می افتد فقط نگرش این دو فرد نسبت به مسائل و طرز تلقی آنان با هم متفاوت است .
اضطراب

نقش سوانح در شکل گیری اضطراب


وضعیت روانی بیمارانی که در کودکی و یا به هر دلیل دیگر مورد سوء استفاده قرار گرفته اند نشان دهنده نقش سوانح در شکل گیری اضطراب هستند.