نمناک سرگرمی

گوناگون

سیگار کشیدن موش

سیگار کشیدن موش بیرون از لانه اش! + تصاویر


مادر و پسری در حال قدم زدن کنار باغچه حیاط نظرشان جلب شد ، آنها متوجه سیگار کشیدن موش آن هم بیرون از لانه اش شدند. از قرار معلوم موش هم می دانسته که نباید داخل خانه سیگار بکشد!