خفاش شب تهران

ماجرای هولناک ربودن زن به سبک خفاش شب + عکس


مسیر پاسگاه نعمت آباد به مقصد باقر شهر سوار ماشین شدم تا اینکه با خروج از جاده اصلی متوجه ماجرا شدم. مرد میانسال به سبک خفاش شب اقدام به ربودن و آزار زن جوان کرد و دستگیر شد.