رامسین کبریتی

دلالی رامسین کبریتی در شبکه جم!


ظاهرا بعد از ناتوانی رامسین کبریتی در عرصه هنری و حرفه ای به مسئولان شبکه جم نشان نداد به شغل مشغول است و برای کار دیگری در میان اعضای این گروه گمارده شده است.