رجزخوانی اوباش

عاقبت رجزخوانی اوباش گلستان در تلگرام + عکس


یک ماه قبل بود که با انتشار فیلم چند نفر از اشرار مازندران رجزخوانی اوباش در تلگرام آغاز شد. اکنون چهار شرور گلستانی که با انتشار فیلم هایی در تلگرام برای اشرار تلگرامی مازندران رجز خوانی کرده بودند، در شهرستان بندرگز دستگیر شدند.