نمناک سرگرمی

گوناگون

عمل های جراحی

وحشتناک ترین اشتباهات عمل های جراحی! + تصاویر


پزشکان در سطح های مختلف ممکن است اشتباهاتی در تشخیص بیماری داشته باشند همچنین آن ها ممکن است گاهی در عمل های جراحی هم دچار اشتباهاتی جبران ناپذیر شوند با ما باشید تا چند مورد از این اشتباهات فاجعه بار را بخوانید.
سگ شبیه انسان

سگی با چهره شبیه انسان ! + تصاویر


عکس سگ خانگی دختر جوان مثل یک ویروس در شبکه های اجتماعی بسیار سریع منتشر شد ، صورت سگ شبیه انسان بود و برای همین نظر همه را به خود جلب کرد.