خودسوزی زن

خودسوزی زن 60 ساله در مغرب + عکس


زن سالخورده در رباط پایتخت مغرب دست به خودسوزی زد که در حین خودسوزی کلماتی به زبان می آورد که نشان میداد نزدیکان وی اموالش را از او گرفته اند.
سقوط اتوبوس

سقوط اتوبوس پرسنل پتروشیمی پارس جنوبی + تصاویر


سقوط اتوبوس عسلویه از ارتفاع 10 متری، 35 نفر از کارکنان و کارگران یکی از شرکت های پتروشیمی در پارس جنوبی و راننده را روانه بیمارستان کرد. علت اولیه سقوط این اتوبوس از سوی ماموران پلیس فرسودگی و نقص فنی اعلام شده است.