پلیس راهور

نقص فنی خودروی پلیس راهور جان کارمندش را گرفت!


در ساعت 10:5 صبح امروز یک دستگاه بنز پلیس راهنمایی و رانندگی در حال حرکت از مسیر غرب به شرق بلوار "شقایق" در منطقه 19 تهران بود که ناگهان از مسیر خود منحرف شده و پس از برخورد با تیر برق واژگون شده و آتش گرفت.علت حادثه نقص فنی خودرو اعلام شده است.