مسعود کیمیایی

ناگفته های مسعود کیمیایی از زن خواننده اش


مسعود کیمیایی درباره همسر خواننده اش گفت: در زندگی خصوصی من بسیار خانم بزرگوار و پاکیزه ای بودند، من زندگی دیگرش را نمی شناسم اما در آن زمان انسان فوق العاده ای بودند.
پیام دهکردی

ماجرای ترک سیگار پیام دهکردی


پیام دهکردی بازیگر تئاتر و تلوزیون که این روزها برای زندگی به لاهیجان مهاجرت کرده است, یکی از فایده های هجرتش را ترک سیگار میداند.