مهناز افشار

آیا این عکس مهناز افشار است ؟


عکسی در فضای مجازی منتشر شد که گفته میشد مهناز افشار با گریمی سنگین است اما آن عکس المیرا دهقانی در هشت و نیم دقیقه در گریم زن جزامی بود.