دیگران چه می خوانند..؟
دختر شایسته 2017

دختر شایسته 2017 انتخاب شد + تصاویر


مانوشی چیلار از کشور هندوستان به عنوان دختر شایسته 2017 و ملکه زیبایی انتخاب شد, تصاویر مراسم دختر شایسته 2017 را در ادامه مشاهده کنید.