حادثه منا

جزئیات حادثه خونبار در منا + تصاویر


حج تمتع امسال بار دیگر شاهد حادثه ای خونبار بود. در پی ازدحام جمعیت در مراسم رمی جمرات “حادثه منا” شکل گرفت و تعداد زیادی از حاجی ها کشته و زخمی شدند.
داماد قاتل

خودکشی داماد قاتل در محاصره ماموران


پسرجوان بعد از کشتن نامزد 15 ساله و زخمی کردن مادرزنش در مسیر مدرسه گریخت. داماد قاتل بعد از رسیدن به تهران خود را در محاصره ماموران پلیس دید و اقدام به خودکشی کرد.
سیل رشت

تصاویر نجات از سیل هولناک رشت


مسافران جاده ی رشت فومن درگیر سیل هولناکی شدند که برخی برای رهایی از یکی از وحشتناک ترین سیل رشت دست به کارهای خطرناک زدند.
بریدن سر

بریدن سر همسر برای کشتن شیطان!


همسایه برای احوالپرسی در می زند و با دستان خونین و یک چشم کور شده ی مرد صاحبخانه روبرو می شود. قتل وحشتناک و بریدن سر زن توسط شوهرش تنها به خاطر شیطان بود.