نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

علت کبودی بدن

وقتی علت کبودی بدن شما نگران کننده است!


حتما پیش آمده بدون هیچ ضربه و دلیلی بدنتان کبود شده است باید بدانید که این کبودی ها علل گوناگونی مانند پیری, مصرف داروی رقیق کننده خون و عوامل ژنتیکی دارند.
درمان تب

درمان سریع و طبیعی تب با روش های خانگی


تب حالتی در بدن است که با ایجاد حرارت بالا همراه است و از وجود باکتری و عفونت ها خبر می دهد و خطراتی بزرگ را ایجاد می کنداما خوشبختانه می توان با کمک روش های خانگی و گیاهی تب را درمان کرد.