ژاله صامتی

ژاله صامتی: در عروسی ام آرایشگاه هم نرفتم!


ژاله صامتی در گفت و گویی اظهار داشت که اگر ما بدانیم و باور کنیم که یک روزی از این دنیا می رویم، دیگر نه دل کسی را می شکنیم، نه دنبال مال اندوزی می رویم، نه پشت سر کسی صحبت می کنیم.