نمناک سرگرمی

گوناگون

شخصیت شناسی

شخصیت شناسی از روی نوع جوراب افراد


شخصیت شناسی از روی نوع جوراب فرد یکی دیگر از بخش های روانشناسی و شناخت ویژگی های افراد است که از این طریق و با در نظر گرفتن نوع و طرز پوشش جوراب می توانید در مورد خود و دیگران بیشتر بدانید.
کرم حیوانات

رشد عجیب کرم حیوانات در بدن یک کودک!


در اتفاقی عجیب و غریب کرمی در معده یک کودک 3 ساله رشد میکند که فقط در بدن حیوانات دیده میشود این کرم توسط جراحان از بدن این کودک استرالیایی خارج شد.