امیر تتلو

حرفهای امیر تتلو در زندان اوین


امیر تتلو خواننده زیرزمینی که به خاطر توهین به بازپرس پرونده اش در زندان اوین به سر میبرد از کارهای روزانه اش در زندان می گوید.
فاطمه گودرزی

افشاگری فاطمه گودرزی از مافیا در سینما


فاطمه گودرزی گفت: امروزه در سینمای ایران ارتباطات حرف اول و آخر را می زند و این در حالی است که در سال هایی که من وارد سینما شدم این هنر و اندیشه سینماگران بود که باعث حضور و ماندگاری شان در سینما می شد.