بهزاد فراهانی

تعریف بهزاد فراهانی از دخترش


بهزاد فراهانی در نشست پرسش و پاسخ فیلم دعوتنامه که دخترش شقایق در این فیلم بازی کرده است, از بازی دخترش در فیلم دعوتنامه تعریف کرد.