ساره بیات

ساره بیات : از پیر شدن نمیترسم !


ساره بیات بازیگر سینما, تئاتر و تلوزیون در این گفتگو درباره فیلم هایش توضیح میدهد و همینطور میگوید که ترسی از پیر شدن ندارد.