جناب خان

سرنوشت جناب خان چه شد؟


جناب خان بعد از برنامه خندوانه به سرنوشت تلخی دچار شده است , نخستین استفاده از این عروسک بعد از خندوانه در تبلیغات اتوبوسی است.
کارگردان مشهور

5 کارگردان مشهوری که به قتل رسیدند!


در تاریخ سینما علاوه بر قتل بازیگران، قتل های زیادی هم اتفاق افتاده که قربانیان آن کارگردانان بوده اند که ما به 5 تن از این کارگردان های مشهور اشاره میکنیم.