دیگران چه می خوانند..؟
نمناک سرگرمی

گوناگون

زایمان وسط خیابان

زایمان عجیب زن باردار وسط خیابان! + تصاویر


شاید زن باردار جوان هنگامی که برای خرید از خانه به سمت فروشگاه حرکت کرد نمی دانست که قرار است راحت ترین زایمان طبیعی دنیا را تجربه کند ، او بعد از زایمان وسط خیابان بدون هیچ مشکلی به خانه بازگشت.
دختر

داستان ازدواج دختر 13 ساله با پیرمرد 78 ساله


دختر سیزده ساله ای که به عقد دائم پدربزرگ 78 ساله من درآمده بود، آن روزها فقط یک کودک بود. کودکی که نیاز به بازی و بپر بپر داشت، نیاز به دویدن و سرک کشیدن داشت، کودکی که کودکی اش زیر سنگینی سایه مرد78 ساله نابود شد.
مهریه

مهریه زنان در دوران قاجار


شاید خالی از لطف نباشد که کمی به گذشته بر گردیم و نگاهی به ازدواج های زمان قاجار و میزان مهریه دختران بیندازیم و ببینم آنان چگونه ازدواج می کردند.