دستگیری خواهران مواد فروش

دستگیری خواهران مواد فروش در مشهد


با دستگیری باند 7 نفره خرده فروشان مواد مخدر در مشهد که 5 خواهر جزو این باند بودند، 11 عدد فشنگ کلاش و یک افشانه اشک آور نیز از محل اختفای متهمان کشف شد.
حکم قصاص چشم

حکم قصاص چشم برای مرد خشمگین


مرد جوانی که با چرخاندن میله قصد متفرق کردن جمعیت را در درگیری خونین میدان جمهوری داشت به چشم فردی آسیب رساند که با حکم دادگاه محکوم به قصاص چشم شد.