برو به :
پرستو صالحی

حسادت پرستو صالحی به آقایان!+عکس


پرستو صالحی اینستاگرامش رابا عکسی از دروازه بان محبوبش به همراه پیامی پراز حسرت و حسادت نسبت به آقایانی که می توانند امروز در مسابقه ستارگان جهان و ایران به عنوان تماشاچی حضور داشته باشند به روز کرد.