دیگران چه می خوانند..؟
نرگس محمدی

نرگس محمدی و سلفی هایش در پاریس


نرگس محمدی بازیگر سریال ستایش در سفری که به بوشهر داشته عکسی به یادگار در کنار مادر و خواهرش گرفته است. همچنین عکسی قدیمی از حضور در پاریس را نیز منتشر کرده است.