برو به :
نیوشا ضیغمی

خانم دکتر کلینیک زیبایی نیوشا ضیغمی + عکس


نیوشا ضیغمی در کنار پزشک کلینیک زیبایی اش عکسی را منتشر کرد و اعلام کرد که او تنها یک کلینیک زیبایی دارد و تبلیغات دیگر در رابطه با شعب این کلینیک زیبایی صحت ندارند.