شکنجه وحشیانه زن ایرانی

شکنجه وحشیانه زن ایرانی در برلین تا محاکمه در تهران


مردی که متهم است در اقدامی جنون آمیز زن ایرانی را در آلمان شکنجه کرده، برای دومین بار مقابل پنج قاضی جنایی تهران قرار گرفت. پزشکی قانونی با توجه به حاضر نشدن شاکی در تهران برای بررسی آسیب های وارده شده به او، موضوع قصاص را منتفی دانسته است.
ربودن دختر جوان برای عروسی

ربودن دختر جوان به خاطر هزینه عروسی


زوج جوانی برای تامین مخارج عروسی خود دست به آدم ربایی دختر اقوامشان زدند. دختر گروگان گرفته شده در فرصتی مناسب توانسته بود به کمک مردم از چنگ گروگانگیرها فرار کند.
اعدام

اعدام قاتل پس از 32 سال


یک قاتل آمریکایی که 32 سال پیش بعد از ربودن هواپیمایی در دالاس ، 4 مرد را به رگبار گلوله کشته و محکوم به اعدام شده بود، بعد از گذشت سه دهه سرانجام به سزای عملش رسید.