نمناک اخبار

فرهنگ و هنر

امیر تاجیک

مهاجرت امیر تاجیک شایعه یا واقعیت؟


پدر امیر تاجیک در رابطه با خبرهایی که با تیتر مهاجرت پسرش منتشر شده است توضیحاتی دادند و موضوع رفتن همیشگی امیرتاجیک از ایران را شفاف سازی کردند.