برو به :
ورزشکاران بازیگر

ورزشکاران ایرانی که بازیگری را تجربه کردند + تصاویر


ورزشکاران زیادی هستند که در دوران ورزشی خود و یا پس از بازنشستگی به درخواست کارگردانان سینما پاسخ مثبت داده و به حرفه بازیگری روی آورده اند.از محمد علی فردین گرفته که قهرمان کشتی بود تا هادی ساعی و علیرضا حیدری ...