قاتل زن تنها

قاتل زن تنها پای میز محاکمه


مرد معتادی که با ضربه های چاقو قتل خونین را رقم زد پس از پنج سال پای میز محاکمه قرار گرفت. قاتل در خیابان شهباز تهران زنی را که به تنهایی در خانه ای قدیمی زندگی میکرد به قتل رسانده بود.
دستگیری زن زورگیر

دستگیری زن زورگیر و نوچه اش + تصاویر


زن زورگیر که به همراه دو نوچه اش در پوشش مسافر اقدام به سرقت از رانندگان تاکسی و مسافران در مناطق غرب و جنوب غرب تهران از جمله جاده مخصوص، وردآورد و آزاد راه تهران - کرج می کردند شناسایی و دستگیر شدند.
دزد اماکن مذهبی

دستگیری دزد اماکن مذهبی


دزد اماکن مذهبی اشکذر استان یزد در حین ارتکاب سرقت دستگیر شد و از وی 50 میلیون ریال اموال مسروقه کشف شد.