دیگران چه می خوانند..؟
نمناک بهداشت و سلامت

سلامت خانواده

مسمومیت

مراقب مسمومیت با گاز مونوکسید کربن باشید


مونو اکسید کربن گازی بی رنگ، بی بو، بی مزه و در آغاز غیر محرک است که در اثر سوختن ناقص مواد حاوی کربن تولید می شود. این گاز به سرعت در هوا پراکنده شده و برای انسان غیر قابل تشخیص است.
گوشه گیری نوجوان

با گوشه گیری نوجوانان چه کنیم؟


گوشه گیری و انزوا طلبی مشکلی شایع بین نوجوانان است که باید آن را جدی گرفت و درمان کرد زیرا در آینده مشکلات بزرگتری ایجاد میکند.
اثرات  ناباروری

اثرات روحی و روانی ناباروری چیست


مشکلات روانشناختی مانند اضطراب، افسردگی و فشار روانی مهم ترین و بیشترین مشکلاتی است که خانواده ه‍ ای نابارور با آن روبرو هستند از آن رو محققین پیشنهاد می کنند که برنامه درمان ناباروری با درمان روحی و روانی همراه باشد.
سرب

ساخت رژ لب با فلز سرب


گرچه سرب جزء سازنده رژ لب نیست اما از آن با هدف تثبیت کنندگی رنگ، تولید رنگ قرمز در رژو ترکیباتش استفاده می شود.