نمناک تکنولوژی

ترفندستان

هک

بهترین راه جلوگیری از هک شدن


هک، جلو گیری از هک ، یکی از سریع ترین و بهترین روش های امن کردن حساب کاربری استفادهه از تایید دو مرحله ای یا شناسایی دو مرحله است