نمناک اخبار

فرهنگ و هنر

حج تمتع

حج تمتع در سال 95 لغو شد


سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به دلیل روابط اخیر ایران با کشور عربستان از لغو اعزام حجاج ایرانی به حج تمتع در سال جدید خبر داد.