برو به :
مهران رجبی

کباب خوری مهران رجبی و خانواده اش


مهران رجبی که با خانواده اش برای سرو شام در رستوران بودند از نوستالژیهای خوردن کباب و نحوه پختن آن به همراه فرزندانش صحبتهای جالبی به میان آوردند که شنیدن آن ها خالی از لطف نیست.