نمناک سرگرمی

گوناگون

قورباغه

قورباغه زنده در سالاد دیدی! + عکس


تا بحال برایتان پیش آمده یک غورباغه زنده سبز رنگ در سالاد خود پیدا کنید، یک زن انگلیسی پس از باز کردن بسته سالاد یک قورباغه زنده در آن یافت.