دیگران چه می خوانند..؟
رضا حسین‌ زاده

وضعیت جسمانی رضا حسین زاده گوینده خبر از زبان خودش


رضا حسین زاده گوینده اخبار صدا و سیما درباره بستری شدنش در بیمارستان گفت: دو روز پیش با احساس درد در قلب و تنگی نفس به بیمارستان پارسیان مراجعه کردم و بنا به تشخیص پزشکان در بخش مراقبت های ویژه بستری شدم و تحت آنژیوگرافی قرار گرفتم.