برو به :
نمناک سرگرمی

گوناگون

ایران گردی

ایران گردی زن انگلیسی با موتورسیکلت! + تصاویر


زن انگلیسی که دو ماه ایران را با موتور گشت،این موتور سوار انگلیسی در گزارش هایی که درباره سفر به ایران و ایران گردی نوشته است،مردم ایران را مردمی بسیار مهربان و میهمان نواز خوانده است.